Κέντρο Πολιτισμού Αν. Μάνης / Centre of Information of Mani

― info

Η Μάνη είναι ένα «ανοικτό μουσείο» που συνδυάζει αναρίθμητα ιστορικά μνημεία με την απερίγραπτη φυσική ομορφιά του επιβλητικού τοπίου της.

Mani is an “open-air museum” that combines numerous historical monuments with the indescribable beauty of its imposing landscape.

 

 

Για τις ανάγκες του Κέντρου Πολιτισμού Ανατολικής Μάνης σχεδιάστηκε η ταυτότητα του Μουσείου που περιλαμβάνει  γραφικά/εικονογραφήσεις, πινακίδες, χαρακτήρα που λειτουργεί σε εκπαιδευτικό/επεξηγηματικό ρόλο, επιτραπέζιο παιχνίδι καθώς και φυλλάδια/βιβλία.

The Museum’s identity was created, including the graphics / illustrations, explanatory signs, a character that works in an educational / explanatory role, a board game as well as booklets and books.

client
Δήμος Ανατολικής Μάνης / Municipality Of Eastern Mani
Contractor
Ευγενία Σταυράκη, Μουσειολόγος ΜΑ

go to top go to top