Νοιάζομαι και Δρω

― info

Το «Νοιάζομαι και Δρω» είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιούν το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Δεσμός και το Ίδρυμα Λαμπράκη, με στόχο την καλλιέργεια του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης, καθώς και την ενίσχυση μιας στάσης ζωής του ενεργού πολίτη στους μαθητές.

It is an educational program that implements the Non Profit Association of Association and the Lambrakis Foundation aiming at cultivating volunteerism, solidarity, and strengthening a lifelong attitude of the active citizen to students.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση βιωματικών δράσεων στα σχολεία από εκπαιδευτικούς και μαθητές, μέσα από επιμορφωτικά σεμινάρια και εκπαιδευτικό υλικό.

The program includes the design and implementation of experiential activities in schools by teachers and pupils, through training seminars and educational material.

client
Eκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω»

go to top go to top