Παπαγάλος Λουμίδης / Loumidis Coffee

― info

Για τις ανάγκες του social media design του καφέ Λουμίδη σχεδιάστηκε ο χαρακτήρας του παπαγάλου σε 12 εκδοχές που αντιστοιχούν στα 12 ζώδια.

For the needs of social media design of the coffee brand Loumidis, the character of the parrot was designed in corresponding to the 12 zodiac signs.

client
Nestle

go to top go to top