Μουσεία και Μνημεία της Ελλάδας / Museums and Monuments of Greece

― info

Οι γραμμές του λογοτύπου είναι απλές και συμμετρικές έτσι ώστε να είναι ευανάγνωστο, άμεσα αναγνώσιμο, αλλά και ευμετάβλητο σε όλες τις εφαρμογές του. Μιμείται τον μαίανδρο, στοιχείο ελληνικό και διακοσμητικό, αντιγράφει τον κίονα (ιωνικού ρυθμού), σε πιο αυστηρές γραμμές και διατηρεί την επανάληψη των στοιχείων (μοτίβο) των γεωμετρικών αγγείων. Παράλληλα με το συμβολισμό του κίονα επιτυγχάνεται και ο συμβολισμός της υποστήριξης του θεσμού των μνημείων και μουσείων της Ελλάδας. Τέλος πετυχαίνει την αναγνωσιμότητα του διπλού Μ τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

The Museums and Monuments of Greece competition was an effort to create a unique visual identity for all cultural heritage venues in Greece. Our approach was to design a striking identity, reflecting the minimal geometrical aesthetics of ancient Greece into the future. The design imitates the meander, a Greek decorative element. It is inspired by the ancient column (Ionic rhythm) and the designs of the ancient geometric vessels. The logo empowers the idea of the support from the institution of the monuments and museums of Greece. Finally it achieves the readability of the double letter M in both Greek and English language.

Στα πλαίσια του διαγωνισμού για την ενιαία ταυτότητα των Μουσείων και Μνημείων της Ελλάδας.

In the framework of the contest for the unified identity of the Museums and Monuments of Greece.

Δεύτερο βραβείο / Second prize

client
Ministry of Culture of Greece

go to top go to top