Περιβαλλοντικό Μουσείο Στυμφαλίας / Enviromental Museum of Stymfalia

― info

Το Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, εστιάζει στην αρμονική συνύπαρξή ανθρώπου και φύσης στη λεκάνη της λίμνης Στυμφαλίας.

The objective of the Environment Museum of Stymphalia, is to raise the public’s ecological awareness and preserve the knowledge of the region’s traditional technology.

Σχεδιασμός εκπαιδευτικής βαλίτσας με στόχο την ανάδειξη και εκμάθηση της περιβαλλοντικής σημασίας της Λίμνης Στυμφαλίας και της ευρύτερης περιοχής. Περιέχει χάρτη, επιτραπέζιο παιχνίδι, φυλλάδια & εκπαιδευτικά βιβλία.

Design of an educational suitcase to highlight and learn about the environmental significance of Lake Stymphalia and the wider region. Contains map, board game, card game, brochures & educational books.

client
Piraeus Bank

go to top go to top